Navigation Menu+

Jungle memory

Werkgeheugen

Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces. Je kunt het zien als een post-it blaadje, een plek in je brein, waar je informatie op schrijft om te onthouden en mee te werken. Hoe groter dat post-it blaadje, hoe beter je alles kunt onthouden waardoor je schoolresultaten zullen verbeteren. Als we lezen als voorbeeld nemen. Om te begrijpen wat je aan het lezen bent is het belangrijk dat je kunt onthouden waar je bent in de zin. Ook moet je de betekenis van een woord uit je geheugen kunnen ophalen en dit kunnen koppelen aan wat je eerder hebt gelezen.  Jungle Memory, werkgeheugentraining kan helpen het post-it blaadje van uw kind te vergroten.

 

Het werkgeheugen is te trainen!

jungle memory

Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen zowel bij taal als rekenen. Doordat in de training gewerkt wordt met oefeningen die relevant zijn voor het leren, zijn de effecten op de leerprestaties direct na de training zichtbaar. Uit onderzoek blijkt dat deze effecten na 8 maanden nog steeds aanwezig zijn. Jungle Memory Werkgeheugentraining is een computerprogramma voor kinderen van 7 tot 16 jaar, waarbij het kind gedurende 8 weken, 4 dagen in de week, ongeveer 10-20 minuten per dag, zelfstandig zijn/haar werkgeheugen traint. Het kind wordt daarbij aan de zijlijn bijgestaan door een persoonlijke coach, die via internet de verrichtingen van het kind volgt en de resultaten met het kind en de ouder(s) kan bespreken. Het is mogelijk om het programma tijdelijk te pauzeren, bijvoorbeeld in het geval van een vakantie. Jungle Memory is samen met scholen ontwikkeld door de Universiteit van Durham en richt zich vooral op resultaat op het gebied van spelling, rekenvaardigheid, tekstbegrip, IQ-score en op verbeteringen in het eigen Leerlingvolgsysteem (LVS). De training pretendeert niet een behandelvorm voor aandachtsstoornissen te zijn, maar positioneert zich nadrukkelijk als training voor kinderen met concentratie- en leerproblemen.

 

Het Jungle Memory traject

Wij maken graag samen met u een passend aanbod om voor uw kind een Jungle Memory traject te starten. De kosten voor deze 8 weekse training worden voor een deel bepaald door de mate van begeleiding die gewenst is. Een gemiddeld traject kost €300,00.

Belt u ons gerust voor verdere informatie en een bespreking van de wensen en de kosten.