Navigation Menu+

Traumasensitief lesgeven

 

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Deze tweedaagse training biedt jou als leerkracht of andere onderwijsprofessional kennis en handvatten om getraumatiseerde kinderen te ondersteunen.

Maarten komt vaak in conflict met klasgenoten en kan dan heftig reageren. Als zijn leerkracht de ruzies met hem nabespreekt, ziet Maarten zijn eigen aandeel in het conflict niet. Maarten is tien jaar en wordt sinds groep 2 stelselmatig gepest.

Ellen, een zevenjarig meisje, woont bij haar moeder en stiefvader. Haar ouders zijn gescheiden toen zij bijna twee jaar was. Gedurende deze eerste jaren was Ellen getuige van huiselijk geweld tussen haar ouders. Nu is er veel onenigheid over de bezoekregeling. In de klas komt Ellen nauwelijks tot zelfstandig werken. Ze lijkt te onrustig en chaotisch. Het liefst blijft ze in de buurt van de leerkracht, zelfs in de pauzes.

We staan er niet bij stil, maar de invloed van een trauma op de ontwikkeling en het gedrag van een kind is groot. In iedere klas zitten wel een paar kinderen die in hun leven al een opeenstapeling van stressvolle gebeurtenissen hebben meegemaakt. Deze gebeurtenissen zijn heel divers, bijvoorbeeld het meemaken van een vechtscheiding, gepest worden, armoede, (huiselijk) geweld, verwaarlozing of het slachtoffer zijn van geestelijke of lichamelijke mishandeling. Daarnaast kan ook gedacht worden aan kinderen die zijn gevlucht uit een oorlogsgebied. Dergelijke gebeurtenissen kunnen kinderen ernstig beschadigen.

Deze opleiding gaat over lesgeven aan kinderen zoals Maarten en Ellen. Kinderen die in de klas onderpresteren, veel aandacht vragen of zich juist terugtrekken. Het zijn leerlingen waar je moeite mee hebt, die bezorgdheid, machteloosheid of irritatie oproepen.

School kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. De training bied je inzicht hoe traumasensitief lesgeven kan bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en bied handvatten. Hiermee maak je als leerkracht een groot verschil in het leven van getraumatiseerde kinderen, terwijl je daarnaast zelf minder snel uitgeput raakt.

Data & locatie Incompany

Kosten Op aanvraag

Doelgroep De training is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers en alle andere mensen werkzaam binnen het primair onderwijs. We adviseren het complete schoolteam te trainen, dus inclusief de directeur en de conciërge.

Trainers

Mireille Matti, integratieve kindertherapeut, oudercoach en partnerrelatie therapeut

Maaike van Nielen, GZ-psycholoog en systeemtherapeut i.o.

Marjon Hollmann, gezinsbegeleider/systeemcoach

Cindy Boeckling, orthopedagoog, integratieve kindertherapeut

De training wordt door twee van bovenstaande trainers gegeven.

Programma onderdelen  De volledige training wordt gegeven in twee dagen of vier dagdelen. Deze is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van chronisch trauma. De training is opgebouwd uit acht modules:

 • verschillende soorten trauma
 • trauma: oorzaken en reacties
 • begrijpen van de effecten van trauma (o.a. het effect op de ontwikkeling van de hersenen, stressreacties, effecten op het leren)
 • de basis van traumasensitief lesgeven (o.a. bewustwording van de onzichtbare koffer die een kind met zich meedraagt, kijken door een traumabril)
 • bieden van steun en veiligheid
 • helpen met zelfregulatie
 • samenwerken met ouders, hulpverleners en andere betrokkenen
 • voor jezelf zorgen (bewustwording van effect dat trauma kan hebben, vergroten van je eigen veerkracht)

Doelen van de opleiding Het vergroten van kennis van trauma en de effecten ervan, zodat:

 • je het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkent
 • je het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter begrijpt;
 • je beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunt gaan;
 • je een actievere rol kunt spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
 • je steun weet te zoeken en krijgt bij anderen en meer tevreden bent over je werk;
 • kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.

Literatuur De training is ontwikkeld door Leony Coppens, klinisch psycholoog en medeauteur van het boek ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’. Met het ontwikkeling van de training wordt beoogd de aandacht voor getraumatiseerde kinderen te vergroten binnen onderwijsland. Het is wenselijk dat deelnemers voorafgaand aan de cursus het boek, ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’ (geschreven door Leony Coppens, Marthe Schneijderberg en Carina van Kregten) aanschaffen en lezen.

 

Logo Spruit JPG

 

 

Mireille