Navigation Menu+

Ouders

 

“Je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen.”

Wie

M4care richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar bij wie er zorgen zijn over de ontwikkeling of het welbevinden. Vaak is er ook sprake van zorgen rondom het gedrag (bijvoorbeeld snel boos, angstig, opstandig of somber). Hierdoor kunnen er ook problemen ontstaan tussen verschillende gezinsleden. Wij richten ons dus niet alleen op uw kind zelf maar waar nodig ook op de rest van het gezin of het netwerk en eventueel andere betrokken hulpverleners of scholen.

Wanneer

Wanneer u als ouder zorgen heeft over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind is het fijn om bij een professional terecht te kunnen die samen met u kijkt naar mogelijkheden en oplossingen. Vaak beschikt u als ouders over meer kwaliteiten en vaardigheden dan u zelf beseft.

Wat

Wij werken naar oplossingen toe en richten ons daarbij op de krachten binnen jullie gezin en dat wat er al goed gaat. Daarnaast helpen wij ook vooral u als ouder te zoeken naar een manier die werkt voor u en uw situatie.

Hoe

Na een eerste kennismakingsgesprek bekijken we met elkaar waar de hulpvraag ligt en wat M4care jullie kan bieden om de moeilijkheden te overwinnen; een eenmalig gesprek, cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling, psycho-educatie, (ouder)begeleiding of een training. Indien gewenst doen wij onderzoek. Bij individuele behandeling van uw kind (zeker bij kinderen onder de 12 jaar) verwachten wij dat u (voor een deel) bij de behandeling aanwezig bent en zorg draagt voor de vertaling naar de dagelijkse praktijk. Door ervaring weten wij dat u als ouders voor een verandering bij uw kind onmisbaar bent. Daarom geven wij soms het advies te starten met een ouderbegeleidingstraject. Andere keren loopt dit parallel aan een individueel traject van uw kind.

Waar

Wij zijn er van overtuigd dat het noodzakelijk is dat ook de omgeving van een kind anders gaat handelen wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling of het gedrag. M4care richt zich dus niet enkel op uw kind maar ook op uw gezin, familie en vrienden, indien gewenst de school en waar nodig de sportclub of vereniging.

 

Contact

Aanmelden