Navigation Menu+

Wie zijn wij

Missie

Vroegtijdige onderkenning van stagnatie in of bedreiging van de ontwikkeling van een kind kan een verschil voor het leven maken. Ieder kind verdient het om gezond en veilig op te groeien. Op basis van jarenlange ervaring binnen de jeugdgezondheidszorg in het werken met jonge kinderen weten wij dat interventies die op jonge leeftijd plaatsvinden een grote impact hebben en werkelijk het verschil kunnen maken voor niet alleen het kind maar het hele gezin. Iedereen verdient de kans om maximaal geluk te vinden in het leven. Als er vroeg geïntervenieerd wordt kunnen grotere problemen voorkomen worden, is de kans op het rechttrekken van de ontwikkeling het grootst en wordt een gezin een nieuwe kans geboden. Wanneer op de juiste manier geïnvesteerd wordt in deze jonge kinderen en hun gezinnen wordt de kans op een normale, zelfstandige deelname aan de maatschappij vergroot. Om niet te medicaliseren en zo veel als mogelijk te normaliseren is ons motto dan ook “Gewoon waar mogelijk en speciaal alleen waar nodig”.

Investeren in het fundament verbetert de kwaliteit van leven niet alleen op dat moment maar ook in de vele jaren die volgen.

Ouders verantwoordelijk houden voor de stappen die genomen worden, is iets waar M4care grote waarde aan hecht. Door de verantwoordelijkheid daar te laten zullen ouders ervaren dat het ook prettig is om zelf de regie in handen te houden en zijn ze mede-eigenaar van niet alleen het probleem maar ook de oplossing. Actieve verantwoordelijkheid maakt ouders krachtig in plaats van machteloos en voorkomt dat ze vanaf de zijlijn toeschouwer zijn. De hulpverlener is een passerende expert, deze lost het probleem niet op maar gaat samen met het gezin aan de slag met de problemen en geeft ouders bagage mee voor de toekomst. Ouders blijven tenslotte expert over hun gezin. Het hulpverleningstraject is zo niet alleen gericht op het oplossen van wat er op dat moment lastig gaat maar ook op het coachen op een duurzame zelfredzaamheid. Hiermee wordt de bagage en vaardigheden van ouders gevuld met levensbestendige kennis waar ze nu maar dus ook in de toekomst mee verder kunnen.

Visie

Problemen van het kind zijn veelal niet op zichzelf staand, maar worden veroorzaakt, versterkt of in stand gehouden door ouder-, opvoedings- en/of omgevingsfactoren. Het in kaart brengen van deze factoren, middels een intakegesprek is een eerste stap in de werkwijze van M4care. Naast de kindeigen problematiek is er dan ook vaak sprake van interactieproblematiek en ligt een deel van de oplossing in het doorbreken van bestaande (disfunctionele) interactiepatronen. Middels onze aanpak willen we de gezinnen hun eigen kracht laten hervinden. Omdat het belangrijk is dat de gezinnen ook na het beëindigen van de hulpverlening gesteund blijven worden, is het onderdeel van de werkwijze van M4care om zoveel als mogelijk hulp vanuit het eigen (nog op te bouwen) netwerk te mobiliseren om problemen in de toekomst beter zelf het hoofd te kunnen bieden. In het netwerk van een gezin bevinden zich ook andere professionals, zoals leerkrachten, sportcoaches enz. Het kan nuttig zijn ook deze mensen te trainen en coachen in hoe om te gaan met bepaalde problematieken. Dit kan betekenen dat de leerkracht of peuterleidster van een kind ondersteuning krijgt van ons op de plek waar het kind zijn dagbesteding heeft.

 

Als zorginstelling zijn wij Wet Toelating zorginstellingen.

Als GZ-psycholoog zijn Leontien Brasser en  Maaike van Nielen opgenomen in het BIG-register. Onze collega’s zijn geregistreerd bij het SKJ. Daarnaast zijn onze orthopedagogen geregistreerd bij de NVO.

Banner BIG-300x250px

Lidmaatschap NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie) en de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen)