Navigation Menu+

Praktische informatie

 

Aanmelden

Wanneer u denkt dat M4care, als psychologische en orthopedagogische praktijk, iets voor u en uw kind zou kunnen betekenen, is de route afhankelijk van de gemeente waarin u woont.

Kinderen vanuit de gemeente Voorne aan Zee worden aangemeld via het Sociaal Gebiedsteam van deze gemeente, hier is de wachttijd momenteel ongeveer 8-10 weken. Voor Laag Complexe SGGZ trajecten is sprake van een wachttijd van 4-5 maanden.

Tarieven en vergoedingen

Per 1 januari 2015 valt de Generalistische basis GGZ voor kinderen onder de 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin u woont.

M4care heeft een samenwerkingscontract met de gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee. Dit betekent dat u in aanmerking komt voor vergoede zorg indien u in een van deze gemeenten woont. Hiervoor is wel een beschikking van de gemeente of verwijsbrief van de huisarts nodig. Elke gemeente regelt dit volgens haar eigen procedure. Hieronder kunt u uw gemeente kiezen voor verdere uitleg.

Voorne aan Zee

Nissewaard

Particuliere trajecten

Wanneer u er echter liever voor kiest om volledig zelf eigenaar van het zorgdossier van uw kind te blijven en zelf te bepalen met wie u welke informatie deelt, kunt u ook kiezen voor een particulier traject binnen M4care. U betaalt de zorg dan zelf en u heeft geen verwijzing of beschikking nodig. U kunt dan bij ons terecht voor dezelfde behandelingen of onderzoeken (diagnostiek of specifiek intelligentieonderzoek).

Voor particuliere zorg en zorg die niet vergoed wordt door de gemeente hanteren wij een uurtarief van € 95,00. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen hanteren wij hiervoor een wegblijftarief (€ 47,50) per gereserveerde tijd.

Voor wie niet

Omdat M4care een kleine praktijk is, die geen crisisdienst heeft en dus niet 24 uur per dag bereikbaar is, zijn we niet in staat om kinderen en/of jongeren te helpen die verslaafd zijn, last hebben van ernstige verwardheid of hun agressie zeer moeilijk kunnen beheersen. Ook wanneer je suïcidegedachten hebt of jezelf ernstig pijn (wilt) doet, kunnen wij niet de juiste zorg bieden. Een GGZ-instelling of een polikliniek van een ziekenhuis kan je hierbij beter helpen.