Navigation Menu+

Praktische informatie

 

Aanmelden

Wanneer u denkt dat M4care, als psychologische en orthopedagogische praktijk, iets voor u en uw kind zou kunnen betekenen, is de route afhankelijk van de gemeente waarin u woont.

Er is momenteel voor de gemeente Nissewaard en particuliere trajecten sprake van een korte wachtlijst. Wij streven er naar om een eerste kennismaking te plannen binnen zes weken. Kinderen vanuit de gemeenten Hellevoetsluis- Westvoorne en Brielle worden aangemeld via het Sociaal Gebiedsteam van deze gemeenten, hier is de wachtlijst momenteel ongeveer 2 maanden voor Hellevoetsluis- Westvoorne en voor Brielle ongeveer 3 maanden.

Tarieven en vergoedingen

Per 1 januari 2015 valt de Generalistische basis GGZ voor kinderen onder de 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin u woont.

M4care heeft een samenwerkingscontract met de gemeenten Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Dit betekent dat u in aanmerking komt voor vergoede zorg indien u in een van deze gemeenten woont. Hiervoor is wel een beschikking van de gemeente nodig. Elke gemeente regelt dit volgens haar eigen procedure. Hieronder kunt u uw gemeente kiezen voor verdere uitleg.

Hellevoetsluis- Westvoorne

Brielle

Nissewaard

Particuliere trajecten

Wanneer u er echter liever voor kiest om volledig zelf eigenaar van het zorgdossier van uw kind te blijven en zelf te bepalen met wie u welke informatie deelt, kunt u ook kiezen voor een particulier traject binnen M4care. U betaalt de zorg dan zelf en u heeft geen verwijzing of beschikking nodig. U kunt dan bij ons terecht voor dezelfde behandelingen of onderzoeken (diagnostiek of specifiek intelligentieonderzoeker).

Voor particuliere zorg en zorg die niet vergoed wordt door de gemeente hanteren wij een uurtarief van €85,00.

Aanmelding vanuit school

Ook vanuit scholen komen er steeds meer vragen. In het kader van de Wet Passend onderwijs werken scholen er hard aan om voor elke leerling het onderwijs zo goed mogelijk aan te passen aan zijn mogelijkheden en beperkingen. Er zijn leerlingen rondom wie er zorgen bestaan en er is behoefte aan onderzoek gericht op intelligentie, leerbaarheid of gedrag. Ook hiervoor kunt u terecht bij ons. Wij willen u hiervoor verwijzen naar onze pagina voor Verwijzers en andere professionals.