Navigation Menu+

Praktische informatie

 

Aanmelden

Wanneer u denkt dat M4care, als psychologische en orthopedagogische praktijk, iets voor u en uw kind zou kunnen betekenen, is de route afhankelijk van de gemeente waarin u woont.

Vanwege de enorme hoeveelheid aanmeldingen van de afgelopen periode hanteren wij voor de gemeente Nissewaard en particuliere trajecten een wachtlijststop.

Kinderen vanuit de gemeente Voorne aan Zee worden aangemeld via het Sociaal Gebiedsteam van deze gemeente, hier is de wachttijd momenteel ongeveer 8-10 weken. Voor Laag Complexe SGGZ trajecten is sprake van een wachttijd van 4-5 maanden.

Tarieven en vergoedingen

Per 1 januari 2015 valt de Generalistische basis GGZ voor kinderen onder de 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waarin u woont.

M4care heeft een samenwerkingscontract met de gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee. Dit betekent dat u in aanmerking komt voor vergoede zorg indien u in een van deze gemeenten woont. Hiervoor is wel een beschikking van de gemeente of verwijsbrief van de huisarts nodig. Elke gemeente regelt dit volgens haar eigen procedure. Hieronder kunt u uw gemeente kiezen voor verdere uitleg.

Voorne aan Zee

Nissewaard

 

Voor wie niet

Omdat M4care een kleine praktijk is, die geen crisisdienst heeft en dus niet 24 uur per dag bereikbaar is, zijn we niet in staat om kinderen en/of jongeren te helpen die verslaafd zijn, last hebben van ernstige verwardheid of hun agressie zeer moeilijk kunnen beheersen. Ook wanneer je suïcidegedachten hebt of jezelf ernstig pijn (wilt) doet, kunnen wij niet de juiste zorg bieden. Een GGZ-instelling of een polikliniek van een ziekenhuis kan je hierbij beter helpen.