Navigation Menu+

Verwijzers en andere professionals

 

Wij zijn een praktijk voor Generalistische Basis GGZ. Als psychologische en orthopedagogische praktijk richten wij ons op kinderen tot 18 jaar, hun gezinnen en overig netwerk (waaronder school).

Het team van M4care bestaat uit twee GZ-psychologen (BIG-geregistreerd en lidmaatschap NIP en NVRG), een gezinsbegeleider (BAMW geregistreerd) en drie orthopedagogen (SKJ geregistreerd en lidmaatschap NVO).

Wij bieden snelle, effectieve en systeemgerichte hulp. Onze benadering is laagdrempelig, oplossingsgericht en multidisciplinair.

Deze folder is bedoeld voor u als u op professionele of andere wijze betrokken bent bij een gezin en zorgen heeft.

Praktische informatie over onder andere aanmelding, verwijzingen en kosten kunt u vinden op onze website.

“Mijn juf vindt altijd de juiste sleutel als ik op slot zit.”

Wij bieden:

  • intelligentieonderzoek
  • diagnostiek
  • behandeling
  • mediatieherapie/ psycho-educatie
  • opvoedingsondersteuning
  • netwerkbijeenkomsten
  • trainingen voor kinderen en ouders/ netwerk
  • lotgenotenbijeenkomsten (voor ouders en broers en zussen)
  • intercollegiaal overleg (al dan niet anoniem)
  • begeleiding professionals binnen onderwijs bij specifieke vragen rondom kind en gezin

 

Download de flyer voor verwijzers